Här hittar du uppgifterna för de olika delområdena.

 

Alaotsikoista löydät eri aihealueiden tehtävänne.

Gör uppgifterna i egen takt med ditt par, och kom ihåg att din roll som språklig modell på ditt modersmål är viktig. Efter att ni har jobbat klart med uppgifterna så fyller du i utvärderingsblanketten och skickar den till din lärare.

 

Kun parisi kanssa teette tehtävät omassa tahdissanne, muistathan, että sinun roolisi kielellisenä mallina äidinkielelläsi on tärkeä. Kun olette valmiit, täytät arviointilomakkeen mahdollisimman tarkasti ja lähetät sen omalle opettajallesi.

                                                                                                                              NÄSTA/SEURAAVA >>>