Via den här länken hittar ni en digital kortlek:

 

https://gemenskaparen.se/Topics

 

Ni ska diskutera frågorna som ni får då ni trycker på börja. De lila frågorna är bra att börja med. Frågorna är planerade för kolleger på en arbetsplats, så om någon fråga inte passar er diskussion så går ni vidare till nästa istället. Den här diskussionen går helt på svenska - både du och ditt par talar enbart svenska.

 

 

Tämän linkin kautta löydätte digitaalisen korttipakan: 

 

https://gemenskaparen.se/Topics

 

Kun valitsette "Börja", saatte kysymyksiä, joista keskustelette ruotsin kielellä. On hyvä aloittaa lilan värisistä kysymyksistä. Kysymykset on suunniteltu työpaikalla käytettäviksi, joten jos jokin kysymys on teidän keskusteluunne sopimaton, jatkatte vain seuraavaan kysymykseen. Huomaathan, että tämä keskustelu käydään täysin ruotsin kielellä - sekä sinä että parisi puhutte ainoastaan ruotsia. 

<<<FÖREGÅENDE/EDELLINEN                                                             NÄSTA/SEURAAVA >>>