Presentera dig/ Esittäydy

Med hjälp av frågorna nedan får du presentera dig och veta vem ditt tandempar är. Du presenterar dig på det andra inhemska språket och ni diskuterar dig på samma språk.

 

Alla olevien kysymysten avulla saat esittäytyä ja tietää, kuka tandemparisi on. Esittäydyt toisella kotimaisella kielellä, ja sinua koskevat keskustelut käytte samalla kielellä. 

 

 

1. Vad heter du?/ Kuka sinä olet?

2. Var kommer du ifrån?/ Mistä olet kotoisin?

3. Vem hör till din familj?/ Ketkä kuuluvat perheeseesi?

4. Hur skulle du beskriva dig själv med fem adjektiv?/ Valitse viisi adjektiivia, mitkä omasta mielestäsi kuvaavat sinua hyvin.

5. Hur ofta och i vilka situationer använder du svenska? Kuinka usein ja millaisissa tilanteissa käytät suomen kieltä?

<<<FÖREGÅENDE/EDELLINEN                                                             NÄSTA/SEURAAVA >>>