A. Beskriv dina studier och din arbetserfarenhet / Kerro opinnoistasi ja työkokemuksestasi

Diskutera frågorna på samma språk som de är ställda. / Keskustelkaa ao. kysymyksistä kysymyksen kielellä:

 

1. Vad och var studerar du? Varför just den branschen?

2. Kerro opintojen rakenteesta (laajuus, aikataulu, erityyppiset opinnot...) 

3. Vad är positivt och negativt med dina studier?

4. Millaista työkokemusta sinulla on?

5. Beskriv ditt drömjobb!

6. Oletko ollut työharjoittelussa? Jos olet, kerro siitä.

7. Berätta för ditt par om den högskola du studerar vid.

8. Oletko käynyt työhaastattelussa? Jos olet, valitse yksi haastattelu ja kerro siitä.

9. Vilka egenskaper är viktiga för studerande och anställda inom din bransch? Varför?

10. Millaiset tulevaisuudensuunnitelmat sinulla on (työelämän näkökulmasta)?

B. Diskutera artikeln på svenska

https://www.tys.fi/gar-det-att-kombinera-studier-och-jobb/

 

Läs artikeln som ni hittar via länken ovan. Diskutera på svenska både artikelns innehåll (den svenskspråkiga kan hjälpa med att förklara svåra ord och dylikt) och era egna åsikter om att kombinera studier och jobb.

 

Keskustelette siis artikkelin sisällöstä ja aiheesta ruotsin kielellä. Pyydä apua tandempariltasi, jos on vaikeita sanoja tai kohtia, joita et ymmärrä.

C. Keskustelkaa artikkelista suomen kielellä

https://ek.fi/mita-teemme/talous/perustietoja-suomen-taloudesta/tyollisyys/

 

Lukekaa yllä olevan linkin artikkeli ja keskustelkaa aiheesta, eli Suomen työllisyystilanteesta parisi kanssa. Miettikää myös näitä kysymyksiä (jos nämä ovat ruotsinkieliselle opiskelijalle vaikeita, autathan häntä, ja selität helpolla tavalla):

 

Miltä oman opiskelualasi työllisyystilanne näyttää tällä hetkellä?

Minkä tyyppistä työtä haluat tulevaisuudessa tehdä, ja millaiset työtehtävät eivät houkuttele ollenkaan?

Valmistutko nopeasti muuttuvalle alalle, vai onko tulevaisuuden työelämä sillä alalla helposti ennakoitavissa?

 

Den här artikeln och följdfrågorna diskuterar ni alltså på finska. Be om hjälp av ditt tandempar om språket i artikeln är svårt eller om du inte förstår följdfrågorna ovan.