A. Suomenkielinen tehtävä

Tästä linkistä:

 

http://saaressa.blogspot.fi/2015/01/perussanonnat.html#!/2015/01/perussanonnat.html

 

löydät listan, jossa on paljon suomenkielisiä idiomeja/sanontoja. Sekä sinä että parisi valitsette näistä 10, joita olette käyttäneet, ja 10, joita ette käytä. Keskustelkaa valinnoistanne! 

B. Uppgift på svenska

Läs Marlene Zilbersteins artikel Idiom - konsten att uttrycka sig obegripligt via den här länken:

 

http://www.ordklasser.se/idiom-eller-konsten-att-uttrycka-sig-obegripligt.php

 

Diskutera sedan de kursiverade uttrycken. Den svenskspråkiga förklarar det som den finskspråkiga inte förstår.